Explicar la mort a joves i infants - 5/6

Explicar la mort a infants i adolescents.

A continuació t'oferim un recordatori en PDF dels punts claus, així com una ampliació dels mateixos amb exercicis pràctics... etc.