El quadrant de l'èxit a l'empresa - 6/6

Sisè capítol, en el qual explico l'últim dels punts del quadrant que ens portaran a l'èxit empresarial: Parlem de les lleis naturals.

A continuació t'oferim un recordatori en PDF dels punts claus, així com una ampliació dels mateixos amb exercicis pràctics... etc.