El quadrant de l'èxit a l'empresa - 5/6

Quint capítol, en el qual explico un altre dels 4 punts que ens portaran a l'èxit empresarial: Parlem de el lideratge.

A continuació t'oferim un recordatori en PDF dels punts claus, així com una ampliació dels mateixos amb exercicis pràctics... etc.