El quadrant de l'èxit a l'empresa - 2/6

Segon capítol, en el qual explico de forma general el Quadrant de l'èxit, és a dir, les quatre "potes" sobre les que un negoci es sustenta, creix, i finalment aconsegueix l'èxit.

A continuació t'oferim un recordatori en PDF dels punts claus, així com una ampliació dels mateixos amb exercicis pràctics... etc.