Espiritualitat per a ateus i creients flexibles - 1/2

Un curs d’espiritualitat per a persones atees i creients flexibles. T’anima a descobrir la teva pròpia essència. Al primer capítol es defineix el concepte espiritualitat i s’explica perquè els llibres sagrats són, en realitat, llibres d’instruccions.